III Zjazd Naukowy PTBMed i XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Contact form

Dane kontaktowe
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
sekretariat: Iwona Błażejewska
tel. 261 817 236, tel./fax: (22) 515 05 85
tel. kom. 502 026 621
e-mail: sekretariat_ped@wim.mil.pl

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Oczapskiego 13, 10-957 Olsztyn
sekretariat: Ewa Szczucińska
tel. (89) 523 32 17, tel./fax: (89) 523 41 15
tel. kom: 609 678 555
e-mail: stenia@uwm.edu.pl