IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej ,,Biologia-Medycyna-Terapia"

Formularz rejestracyjny

Rejestracja kontem pracowniczym

Ten typ rejestracji wymaga podania adresu e-mail oraz hasła dostępowego do pracowniczego konta LDAP/AD. Dane osoby rejestrującej się zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Jeżeli nie pamiętacie Państwo dany ch uwierzytelniających, możecie Państwo skorzystać z alternatywnej formy rejestracji.

Rejestracja adresem email Rejestracja kontem systemowym
Pole opcjonalne
Prosimy uważnie i poprawnie wprowadzić adres e-mail, poza korespondencją wykorzystamy go do zbudowania informacji o nazwie użytkownika
Należy ustalić wymagany dowód wpłaty
Należy podać wymagane dane, które pomogą organizatorom wystawić odpowiedni dokument wpłaty. W przypadku wybrania opcji "Bez dowodu wpłaty" to pole prosimy pozostawić puste
Pole opcjonalne
Wprowadź hasło do konta pracowniczego
Jeżeli posiadacie Państwo kod konferencyjny dostępny np. na indywidualnym zarposzeniu, prosimy wprowadzić go w tym polu