Pełny skład komitetu naukowego

Przewodniczący komitetu naukowego

  • gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK

Członkowie

  • ppłk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński
  • dr n. med. Przemysław Dyrla
  • ppłk dr n. med. Krzysztof Karwan
  • dr n. med. Katarzyna Piotrowicz

Komitet organizacyjny

  • płk lek. Jarosław Kowal
  • mgr Lidia Wojda
  • mgr Anna Rejmanowska
  • ppłk Krzysztof Gontarski