III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Jesienne Warsztaty Okulistyczne z Chirurgią na Żywo"

Contact form

Dane kontaktowe
Biuro Organizatora:
Medical Advisors sp. z o. o.
ul. Łubińska 14, Łubna
05-532 Baniocha

Osoba do kontaktu:
Magdalena Tryboń
Tel. (+48) 508 519 174
e-mail: magdalena.trybon@medicaladvisors.pl

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z uczestnictwem w szkoleniu III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Jesienne Warsztaty Okulistyczne z Chirurgią na Żywo" w terminie Sept. 17, 2015 - Sept. 19, 2015 organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 z 27 kwietnia 2016 roku. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Dane kontaktowe do Inspektora danych Osobowych pbaran@wim.mil.pl, nr tel. 261816912.
  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu. Dane uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia.
  4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.