Warsztaty „Modele biznesowe i strategia rozwoju start up’u” grupa 3

Contact form

Dane kontaktowe
Danuta Augustynowicz
St. Specjalista Wydziału Wsparcia i Zarządzania Projektami
daugustynowicz@wim.mil.pl
tel. 261-816-705 / 665-707-460

Aleksandra Karolak
Specjalista Wydziału Nauki i Działalności Badawczo-Wydawniczej
akarolak@wim.mil.pl
Tel. 261-816-757 / 665-707-190