Telepatologia, wirtualna mikroskopia i archiwizacja danych w zintegrowanym systemie konsultacyjno – informatycznym służb patomorfologicznych Wojska Polskiego

Contact form

Dane kontaktowe
ckp@wim.mil.pl
aszmater@wim.mil.pl