Program Tydzień Nauki i Edukacji

10:00
11:30

Sesja I. O jutrze decydujemy dzisiaj

gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

10:10 - 10:40

Badania podstawowe esencją nauki
WYKŁAD
 • dr Laura Bandura-Morgan

dr LAURA BANDURA-MORGAN - Koordynator dyscyplin w dziale Nauk o Życiu NCN w Krakowie
Jest absolwentką studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiując, jednocześnie przez 2 lata pracowała w Laboratorium Hodowli Komórkowej i Tkankowej w Specjalistycznym Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie gdzie zajmowała się hodowlą autologicznych komórek naskórka przeznaczonych do leczenia rozległych ran pooparzeniowych oraz trudno gojących sie ran u chorych z cukrzycą typu 2. Tytuł doktora nauk biologicznych otrzymała w 2003 roku, a tematem jej badań był wpływ związków selenu na komórki czerniaka i prawidłowe komórki skóry ludzkiej. Badania nad wpływem związków selenu na metabolizm komórek nowotworowych kontynuowała w trakcie stażu doktoranckiego na Uniwersytecie w Louisville, w Stanach Zjednoczonych, w latach 2003-2006. Po zakończeniu stażu pozostała w Louisville gdzie przez kilka lat pracowała naukowo w Instytucie Terapii Komórkowej oraz w James G. Brown Cancer Center. Brała udział w kilku projektach badawczych, ale jej główne zainteresowanie naukowe dotyczyło udziału komórek Treg w indukcji tolerancji lokalnej względem przeszczepionych wysepek trzustkowych i potencjału immunomodulacyjnego FasL do wywołania tolerancji na auto- i allo-antygeny w celu zapobiegania i leczenia cukrzycy typu 1 (T1D). Na prowadzenie badań w tym zakresie otrzymała 3-letnie dofinansowanie z Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH, Bethesda). Rezultatem jej pracy jest kilka publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.
Wróciła do rodzinnego Krakowa w 2011 r. Na stanowisku koordynatora dyscyplin w grupie Nauk o Życiu pracuje od września 2013 r.

10:40 - 11:10

Szpital – biznes po prostu. Społeczna odpowiedzialność podmiotu leczniczego a realia prawne, ekonomiczne i rynkowe w Polsce
WYKŁAD
 • gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

gen. bryg. prof. dr hab. n. med. GRZEGORZ GIELERAK - Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1992). Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. W roku 2008 ukończył Studia podyplomowe Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w 2011 r. Studia podyplomowe Master of Business Administration dla Kadry Medycznej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny; członek European Society of Cardiology oraz International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology. Autor licznych publikacji naukowych.
Laureat nagrody sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK „Srebrny Norman” za działalność naukową i dydaktyczną (2003 r.); laureat konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny 2012, w kategorii „Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia 2012 – SPZOZ”.

11:10 - 11:30

Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie
WYKŁAD
 • dr Andrzej Kuśmierz

dr ANDRZEJ KUŚMIERZ - Akademia Leona Kaźmińskiego
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor rozprawy doktorskiej nt. ”Strategie adaptacji szpitali powiatowych” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Obłója, obronionej w Akademii Leona Koźmińskiego w 2011 roku. Adiunkt w Katedrze Strategii w Akademia Leona Koźmińskiego.
W latach 2006-2009 dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich ALK, w latach 2009-2011 dyrektor Centrum Rozwoju ALK, od 2011 roku dyrektor Centrum Zarządzania w Sektorze Zdrowia ALK.
Od 2000 roku prowadzi wykłady, warsztaty oraz doradztwo z obszarów przywództwa, strategii oraz e-biznesu zarówno dla Akademii Leona Koźmińskiego jak i klientów zewnętrznych. Doradza przedsiębiorstwom z branży bankowej, telekomunikacyjnej i medycznej.
Jest promotorem oraz recenzentem projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA.
W latach 2006-2008 był menedżerem największego projektu finansowanego z funduszy europejskich realizowanego przez Uczelnię – „Akademia Zarządzania” – studia podyplomowe i szkolenia dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2009-2010 był menedżerem projektu „Akademia Zarządzania dla Kadry Medycznej” dofinansowanego w ramach PO Kapitał Ludzki oraz koordynatorem projektu Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” z ramienia ALK.

11:35
12:35

Sesja II. Medycyna i inżynieria - translacja oraz wyzwania naukowo-badawcze

dr Andrzej Kuśmierz, dr n. med. Renata Piusińska-Macoch

11:35 - 11:45

Zastosowanie metod heurystycznych w twórczym rozwiązywaniu problemów badawczych
WYKŁAD
 • dr n. med. Aleksandra Rymarz

dr n. med. ALEKSANDRA RYMARZ - specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

11:45 - 11:55

Wprowadzenie do synektyki Gordona
WYKŁAD
 • dr n. med. Renata Piusińska-Macoch

dr n. med. RENATA ANNA PIUSIŃSKA-MACOCH - psycholog kliniczny
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Klinika Neurologiczna

12:05 - 12:35

Sesja synektyczna z udziałem mentorów, psychologa oraz uczestników konferencji MedTechCamp
 • mjr. lek. Bartłomiej Zoń
 • dr n. med. Aleksandra Rymarz
 • lek. Marcin Radko
 • lek. Mariusz Foryś
 • lek. Katarzyna Foryś
 • lek. Dorota Brodowska-Kania
 • lek. Wojciech Dyda
 • lek. Aleksandra Kicińska
 • dr n. rol. Katarzyna Kamińska
 • dr n. med. Renata Piusińska-Macoch
 • dr n. med. Wojciech Witkowski
 • dr hab. n. med. Gabriel Wcisło

Konferencja MedTechCamp 2015 - zorganizowana przez Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej UJ CM z we współpracy z Politechniką Krakowskieą, w ramach Projektu „SPIN – Model transferu Innowacji w Małopolsce”.
Celem wydarzenia było zaranżowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, połączenie dwóch światów – medycyny i inżynierii – w kontekście stawiania różnorodnych wyzwań naukowych o charakterze translacyjnym i wspólnego poszukiwania ich rozwiązań. Efektem tej synergii miało być wypracowanie wspólnej platformy dialogu medycyny i inżynierii na polu translacji.
W ramach wydarzenia zrealizowana została część konferencyjna oraz część warsztatowa – dla zamkniętej grupy młodych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Politechniki Krakowskiej i Wojskowego Instytutu Medycznego.

Relacja z konferencji MedTechCamp:
http://www.momt.uj.edu.pl/medtechcamp2015_relacja.html

12:40
13:30

WARSZTATY Z EKSPERTEM

dr Laura Bandura-Morgan

12:40 - 13:30

Projekty badawcze w ramach NCN
 • dr Laura Bandura-Morgan

Spotkanie z Doktor Laurą Bandurą-Morgan, Koordynatorem w Dziale Nauk o Życiu NCN.
Warsztaty będą doskonałą okazją do skonsultowania z ekspertem wszelkich kwestii związanych z aplikowaniem w konkursach NCN i realizacją projektów.

8:00
8:45

WARSZTATY SZKOLENIOWE Informa Healtcare Journals

GRUPA 1

Krzysztof Kowalczyk

Szkolenie z zakresu obsługi bazy madycznej Informa Healtcare Journals
Baza zapewnia dostęp do 166 tytułów recenzowanych czasopism, począwszy od 1997 roku do bieżącego wydania, w ramach konsorcjum Informa Healthcare Journals.
Serwis umożliwia wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych, wybór alfabetyczny, wyszukiwanie zaawansowane oraz wybór czasopism odnoszących się tylko do wybranej dziedziny.

Szkolenie poprowadzi przedstawieciel firmy - Pan Krzysztof Kowalczyk
Szkolenie jest bezpłatne.

Informacji szczegółowych udziela Biblioteka Naukowa WIM.
tel. 26 181-67-03, tel./fax 26 181-77-06
e-mail: medbn@wim.mil.pl

9:00
9:45

WARSZTATY SZKOLENIOWE Informa Healtcare Journals

GRUPA 2

9:00
14:00

KIERMASZ KSIĄŻEK

WYDAWNICTWA NAUKOWE

11:00
12:10

Sesja III. Umiędzynarodowienie badań naukowych

dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski

11:00 - 11:30

Zespoły interdyscyplinarne w badaniach naukowych – doświadczenia WIM, możliwe obszary współpracy i przykłady dobrych praktyk
 • gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

gen. bryg. prof. dr hab. n. med. GRZEGORZ GIELERAK - Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1992). Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. W roku 2008 ukończył Studia podyplomowe Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w 2011 r. Studia podyplomowe Master of Business Administration dla Kadry Medycznej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny; członek European Society of Cardiology oraz International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology. Autor licznych publikacji naukowych.
Laureat nagrody sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK „Srebrny Norman” za działalność naukową i dydaktyczną (2003 r.); laureat konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny 2012, w kategorii „Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia 2012 – SPZOZ”.

11:30 - 11:50

PR Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla polskiej nauki.
Wsparcie naukowców WIM w zakresie aplikowania
 • mgr Ariadna Bednarz

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Kierownik Wydziału Wsparcia i Zarządzania Projektami

11:50 - 12:10

Pierwsze doświadczenia WIM z ewaluacji projektów w PR H2020
 • dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
 • dr hab. inż. Artur Badyda

ARTUR JERZY BADYDA – doktor habilitowany nauk technicznych, Politechnika Warszawskaj, Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska.
Jego zainteresowania naukowe związane są ściśle z tematyką środowiskowych uwarunkowań zdrowia, w tym zwłaszcza z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka. Zainteresowania zawodowe skupione są wokół zagadnień związanych z zarządzaniem ochroną środowiska.
Były doradca Ministra Środowiska,działa w licznych towarzystwach naukowych i branżowych oraz radach naukowych i redakcjach czasopism.

dr n. med. PIOTR DĄBROWIECKI - Wojskowy Instytut Medyczny
Specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Koordynuje także działania Centrum Edukacji w Chorobach Przewlekłych - grupy edukatorów dla pacjentów chorych na cukrzycę, choroby układu krażenia i POChP "...liczy się każdy oddech...",

12:15
13:05

Sesja IV. Nauka i biznes

dr n. med. Wojciech Witkowski, płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

12:15 - 12:40

Jak zarabiać na nauce?
 • Tomasz Poniński

TOMASZ PONIŃSKI - BTM Innovations Sp. z o.o.
Ekspert BTM Innovations Sp. z o.o., prezes Orenore Polska Sp. z o.o. – funduszu inwestycyjnego tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach life science, Internetu i energii odnawialnej. Jest fundatorem i prezesem zarządu Fundacji Innowacyjna Polska., której głównym celem jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy poprzez organizację ekosystemów wspierających wdrażanie innowacyjnych pomysłów do gospodarki.

BTM Innovations (dawniej BTM Mazowsze) wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. Posiadają łącznie kilkanaście lat doświadczenia w transferze technologii, zarządzaniu własnością intelektualną, ocenach rynkowych i technologicznych, pozyskiwaniu finansowania, zarządzaniu projektami badawczymi od najwcześniejszych etapów oraz opracowywaniu i wdrażaniu strategii ich komercjalizacji.

12:40 - 13:05

Rola spółki celowej w nauce i biznesie
 • dr Jacek Kuciński

21 października 2014 r. został zawarty akt notarialny powołujący spółkę celową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN i Wojskowego Instytutu Medycznego o nazwie PANWIM Technologie Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000531886). Umowę Spółki podpisali prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor IPPT PAN i gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM. Prace nad jej utworzeniem trwały od wielu miesięcy. Wypracowanie odpowiednich rozwiązań prawnych było skomplikowane, ponieważ zarówno w Ministerstwie Obrony Narodowej jak i Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pierwszy raz powoływano spółkę celową, będącą efektem prac konsorcjum dwóch instytutów, podlegających pod dwa różne resorty. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SPIN-TECH, wspierającego działalność spółek powołanych przez państwowe jednostki badawcze w celu komercjalizacji wyników badań. Prezesem Zarządu Spółki został dr Jacek Kuciński z IPPT PAN a wiceprezesem mgr Danuta Augustynowicz z WIM.
Celem działania spółki PANWIM Technologie jest bowiem pomoc tym pracownikom obu instytutów, którzy chcieliby wprowadzić rozwijane przez siebie rozwiązania techniczne do gospodarki.
Więcej na stronie internetowej: http://synbiotech.ippt.pan.pl/panwim

dr JACEK KUCIŃSKI - Kierownik Centrum Komercjalizacji Wyników Prac Badawczych i Transferu Technologi, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

8:00
8:45

WARSZTATY SZKOLENIOWE - Platforma EBSCOhost

GRUPA 1

EBSCOHost Web platforma udostępnia kolekcję 15 baz danych (pełnotekstowych i bibliograficznych), o różnym zakresie chronologicznym, w tym z embargo (3,6 lub 12-miesięcznym). Najważniejsze z nich to:
1. MEDLINE Complete - zawiera informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Wykorzystuje indeksowaie MeSH (Medical Subject Headings).
2. Academic Search Complete - jest multidyscyplinarną, pełnotekstową bazą danych, zawierającą ponad 8 500 czasopism pełnotekstowych, z czego 7 300 stanowią pozycje recenzowane naukowo.
3. Agricola - zawiera rekordy bibliograficzne pochodzące z National Agricultural Library, należącej do Ministerstwa Rolnictwa USA (Department of Agriculture). Zakres chronologiczny sięga roku 1970, zawiera ponad 4,8 mln cytowań.
4. Business Source Complete - baza naukową z zakresu biznesu, obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej.
5. Baza ERIC (Educational Resource Information Center) - udostępnia literaturę i zasoby edukacyjne. Zawiera ponad 1,3 mln rekordów i umożliwia dostęp do informacji z czasopism uwzględnianych w Current Index of Journals in Education oraz Resources in Education Index.
6. Baza GreenFILE - zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).
7. Health Source: Consumer Edition - zawiera informacje z zakresu zdrowia publicznego. Zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.
8. Health Source: Nursing/Academic Edition - zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny; udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów, dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych.
9. Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) - indeksuje ponad 560 głównych czasopism tematycznych, blisko 50 czasopism priorytetowych oraz niemal 125 wybranych czasopism; obejmuje również książki, raporty dotyczące badań oraz ich przebieg.

Szkolenie poprowadzą przedstawieciele firmy - Pan Daniel Piera z trenerem Piotrem Zabrockim
Szkolenie jest bezpłatne.

Informacji szczegółowych udziela Biblioteka Naukowa WIM.
tel. 26 181-67-03, tel./fax 26 181-77-06
e-mail: medbn@wim.mil.pl

9:00
9:45

WARSZTATY SZKOLENIOWE - Platforma EBSCOhost

GRUPA 2

10:00
10:45

WARSZTATY SZKOLENIOWE - Platforma EBSCOhost

GRUPA 3

9:00
14:00

KIERMASZ KSIĄŻEK

WYDAWNICTWA NAUKOWE

11:00
12:20

Sesja V. Patentować czy publikować? Chroń swój sukces

dr hab. n. med. Renata Duchnowska

11:00 - 11:30

Dobra intelektualne w świetle ustawy o prawie autorskim i prawie przemysłowym. Co to właściwie jest patent?
 • Anna Bełz
 • Magdalena Wolska

ANNA BEŁZ - Rzecznik patentowy wykonujący zawód na etacie oraz w ramach własnej Kancelarii (Lublin i Warszawa). Praktyka to: obsługa w zakresie przedmiotów własności przemysłowej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie do chwili obecnej, w Daewoo Motor Polska Sp z o.o. w latach 1997-2001 roku. W ramach Kancelarii świadczenie pomocy w uzyskiwaniu praw własności przemysłowej i ich utrzymywaniu na rzecz różnych podmiotów.
Kancelaria świadczy usługi w ramach procedur krajowych jak i zagranicznych. W sprawach własności przemysłowej reprezentuje klientów krajowych i zagranicznych przed Urzędem Patentowym RP, Sądami Administracyjnymi i Powszechnymi, oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym, a także Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego d/s Wspólnotowych Znaków i Wzorów Przemysłowych.
Współpracuje z IPPT PAN.

MAGDALENA WOLSKA - Rzecznik patentowy
Zakład Technologii Inteligentnych, Pracownia Inżynierii Bezpieczeństwa (PIB) IPPT PAN, magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.

11:30 - 11:50

Regulamin własności intelektualnej w WIM
 • mgr Danuta Augustynowicz

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Kierownik Sekcji Strategii i Rozwoju Badań Naukowych

11:50 - 12:20

Uwłaszczenie naukowców
 • Wojciech Sława Darkiewicz

WOJCIECH SŁAWA DARKIEWICZ - BTM Innovations
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na WPiA UW.
Zajmuje się prawnym, strategicznym i organizacyjnym wsparciem przedsięwzięć związanych z ochroną, zarządzaniem i obrotem prawami własności intelektualnej.
Specjalizuje się w prawie kontraktowym oraz prawnych aspektach powiązań sfery publicznej i prywatnej, w szczególności nauki i gospodarki.

BTM Innovations (dawniej BTM Mazowsze) wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. Posiadają łącznie kilkanaście lat doświadczenia w transferze technologii, zarządzaniu własnością intelektualną, ocenach rynkowych i technologicznych, pozyskiwaniu finansowania, zarządzaniu projektami badawczymi od najwcześniejszych etapów oraz opracowywaniu i wdrażaniu strategii ich komercjalizacji.

8:00
8:45

WARSZTATY SZKOLENIOWE - Platforma medyczna ClinicalKey

GRUPA 1

ClinicalKey to zintegrowana platformy informacji medycznej udostępnionea przez Elsevier zawierająca informacje spośród 52 specjalizacji medycznych. Zawiera opisy stanów chorobowych omawiające występowanie oraz sposoby i wyniki leczenia poszczególnych chorób.

Szkolenie poprowadzi przedstawieciel firmy - Pan Michał Krupa
Szkolenie jest bezpłatne.

Informacji szczegółowych udziela Biblioteka Naukowa WIM.
tel. 26 181-67-03, tel./fax 26 181-77-06
e-mail: medbn@wim.mil.pl

9:00
9:45

WARSZTATY SZKOLENIOWE - Platforma medyczna ClinicalKey

GRUPA 2

10:00
10:45

WARSZTATY SZKOLENIOWE - Platforma medyczna ClinicalKey

GRUPA 3

9:00
14:00

KIERMASZ KSIĄŻEK

WYDAWNICTWA NAUKOWE

11:00
12:00

Sesja VI. Nowości w medycynie ratunkowej

dr n. med. Przemysław Guła

11:00 - 11:20

Problemy, perspektywy i kierunki rozwoju ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej
 • dr n. med. Przemysław Guła

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Medycyny Pola Walki

11:20 - 11:40

Ratownictwo taktyczne w realiach systemu państwowego ratownictwa medycznego
 • mgr Tomasz Sanak

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Zakład Medycyny Pola Walki

11:40 - 12:00

Ultrasonografia point-of-care w medycynie ratunkowej
 • lek. Wojciech Wierzejski

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Doktorant, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

12:00
13:10

Sesja VII. Kierunki rozwoju kształcenia i doskonalenia kadr medycznych

płk dr n. med. Stefan Antosiewicz

12:00 - 12:35

Aktualna oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • płk dr n. med. Stefan Antosiewicz

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Komendant Centrum Kształcenia Podyplomowego

12:35 - 13:10

Rozwój kształcenia pielęgniarek i położnych
 • mgr Aleksandra Wojtak

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Kierownik Wydziału Kształcenia Pielęgniarek i Położnych

8:00
8:45

WARSZTATY SZKOLENIOWE - Platforma IBUK Libra

GRUPA 1

WARSZTATY SZKOLENIOWE z zakresu korzystania z platformy IBUK Libra – e-czytelnii książek medycznych Wydawnictwa Naukowego PWN, która zapewnia:
1) stworzenie własnej, unikalnej bazy publikacji specjalistycznych i naukowych, dostępnych online, z zawartością dostosowaną do indywidualnych potrzeb biblioteki
2) możliwość korzystania z bazy zawsze i wszędzie – na każdym urządzeniu: komputer, laptop, tablet, smartfon bez ograniczeń czasowych sesji i ilości wejść do bazy
3) szybki dostęp do nowości (subskrypcja) i tytułów zgłoszonych przez czytelników (dokupienie dostępów w trakcie trwania umowy)
4) oszczędność pieniędzy i czasu, dostosowanie do światowych trendów w edukacji i rozwoju
5) pełną pracę z książką - oprócz oczywistej funkcji czytania na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu użytkownicy mają do dyspozycji wiele dodatkowych funkcji: możliwość zaznaczania fragmentów, wyszukiwania wewnątrztekstowego, wpisywania notatek, przesyłania innym czytelnikom i innych.
Każdy użytkownik tworzy z dostępnych publikacji indywidualny księgozbiór dostosowany do jego aktualnych potrzeb – konto myIBUK (hasła dostępne w Bibliotece Naukowej).
Zasady korzystania: 5 jednoczesnych dostępów do książki w wersji elektronicznej za cenę katalogową książki w wersji papierowej.

Szkolenie poprowadzi przedstawieciel firmy - Pan Piotr Kołacz
Szkolenie jest bezpłatne.

Informacji szczegółowych udziela Biblioteka Naukowa WIM.
tel. 26 181-67-03, tel./fax 26 181-77-06
e-mail: medbn@wim.mil.pl

9:00
9:45

WARSZTATY SZKOLENIOWE - Platforma IBUK Libra

GRUPA 2

10:00
10:45

WARSZTATY SZKOLENIOWE - Platforma IBUK Libra

GRUPA 3


9:00
14:00

KIERMASZ KSIĄŻEK

WYDAWNICTWA NAUKOWE

10:00
10:45

Sesja VIII. Jak interesująco przedstawiać wyniki badań własnych

prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz

10:00 - 10:10

Jak było wczoraj?
 • prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz

10:10 - 10:45

…A jak jest dzisiaj?
Pracownicy Laboratorium Onkologii Molekularnej - Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego
 • mgr inż. Damian Matak
 • mgr Zofia Bielecka
 • mgr Aleksandra Klemba

Komórka (nowotworowa) komórce (nowotworowej) nierówna - mgr Aleksandra Klemba
Absolwentka biotechnologii i psychologii, zainteresowana nowotworami: ich biologią, leczeniem i profilaktyką przeciwnowotworową. Bada podstawy molekularne odpowiedzi na chemioterapię pewnego podtypu raka jajnika oraz nowotworowe komórki macierzystopodobne raka jajnika. Prowadzi badania w Laboratorium Onkologii Molekularnej w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski.
Opiekunowie naukowi podczas studiów doktoranckich: prof. dr hab. Cezary Adam Szczylik, prof. dr hab. Bogdan Lesyng

DETEKTYW, czyli: dokąd zmierzasz, komórko? - mgr Zofia Bielecka
Młodszy asystent w Klinice Onkologii - Laboratorium Onkologii Molekularnej w Wojskowym Instytucie Medycznym, doktorantka Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Medycyny Molekularnej; Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, biotechnolog ze specjalnością medycyna molekularna, finalistka konkursu INTER 2014. Opiekunowie naukowi podczas studiów doktoranckich: prof. dr hab. Cezary Adam Szczylik, dr n. med. Anna Czarnecka

Stężenie tlenu jako regulator przeżywalności i ekspresji genów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki - mgr inż. Damian Matak
Technik medyczny w Klinice Onkologii - Laboratorium Onkologii Molekularnej w Wojskowym Instytucie Medycznym, biotechnolog ze specjalnością biotechnologia chemiczna, doktorant Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Medycyny Molekularnej; Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opiekunowie naukowi podczas studiów doktoranckich: prof. dr hab. Cezary Adam Szczylik, dr n. med. Anna Czarnecka

11:00
12:00

Sesja IX. Sesja sprawozdawcza „Quo Vadis Doctore?”

Uczestnicy IV roku Studiów Doktoranckich WIM

prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz

Przewodnicząca Rady Programowej Studiów Doktoranckich Wojskowego Instytutu Medycznego

11:00 - 11:15

Wpływ czasu przechowywania koncentratów krwinek czerwonych na uwalnianie mikrocząsteczek oraz morfologię krwinek czerwonych
 • mgr Małgorzata Dorman

OPIEKUN NAUKOWY: dr hab. n. med. Jolanta Korsak

11:25 - 11:40

Ocena kliniczna i analiza kosztów bezpośrednich leczenia skórnych reakcji polekowych pacjentów hospitalizowanych w Klinice Dermatologicznej CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w latach 2002-2012
 • lek. Nina Kiepurska

OPIEKUN NAUKOWY: płk dr hab. n. med. Witold Owczarek

11:50 - 12:05

Analiza ekspresji genów w komórkach macierzystych raka nerki z ognisk przerzutowych i z ogniska pierwotnego
 • mgr Mohammed Khan

OPIEKUN NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik

8:00
9:00

WARSZTATY SZKOLENIOWE - „Środowisko Analiz Medycznych” a system medyczny CliniNET

GRUPA 1

płk dr inż. Piotr Murawski

Warsztaty szkoleniowe obejmujące przedstawienie sposobu gromadzenia i pozyskiwania danych na potrzeby przygotowania prac naukowych.
Prowadzący: płk. dr inż. Piotr Murawski, Szef Oddziału Teleinformatyki WIM

9:00
10:00

WARSZTATY SZKOLENIOWE - „Środowisko Analiz Medycznych” a system medyczny CliniNET

GRUPA 2

płk dr inż. Piotr Murawski
9:00
14:00

KIERMASZ KSIĄŻEK

WYDAWNICTWA NAUKOWE