Multipurpose Twitter Bootstrap Template

Grafik Wydarzeń

Lista zawiera nadchodzące wydarzenia zarejestrowane w systemie WimCon. Aby aktywować filtr pozwalający wyświetlić wydarzenia w konkretnej kategorii tematycznej, należy wybrać przycisk z nazwą kategorii.

23
Sier 2017
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Kurs dedykowany ratownikom medycznym, którzy chcą ugruntować wiedzę i potwierdzić posiadane kwalifikacje do wdrażania medycznych czynności ratunkowych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Sześciodniowe szkolenie realizowane jest ściśle według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 roku i nagradzane jest 120 punktami edukacyjnymi.
W trakcie kursu uczestnicy ugruntują wiedzę między innymi z pracy z pacjentem z nagłym zatrzymaniem krążenia, rozległymi obrażeniami ciała czy stanami zagrożenia życia u dzieci. Wszystkie dni kursu realizowane będą w warunkach symulowanych z jak najwierniejszym odwzorowaniem realnych warunków codziennej pracy ratownika medycznego.

Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza.

11
Wrze 2017
Diagnostyka USG w praktyce Trauma Room

Stosowanie ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki n. wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKP DZiSM WIM. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Piotr Woźniak tel. 665-707-804.

13
Wrze 2017
Hipotermia przypadkowa i pourazowa

Szkolenie adresowane do personelu medycznego realizującego zadania w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Uczestnicy w toku zajęć nabędą umiejętności rozpoznawania i wstępnego zaopatrywania poszkodowanych w hipotermii przypadkowej i pourazowej. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem symulowanych sytuacji klinicznych obejmujących poszczególne stadia hipotermii.

Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza.

Wszelkich informacji udziela Aleksandra Szmater - tel.261-817-748

18
Wrze 2017
Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała

Szkolenie adresowane jest do personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Zajęcia uczą podejmowania krytycznych decyzji i działań medycznych przy wykorzystaniu aktualnych wytycznych i algorytmów postępowania oraz priorytetów podczas opatrywania obrażeń. Zajęcia teoretyczne zostały poszerzone o część praktyczną, obejmującą najważniejsze techniki i procedury ratownicze wykorzystywane w opiece przedszpitalnej, zaczerpnięte z doświadczeń środowiska taktycznego.

Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza.

Wszelkich informacji udziela Aleksandra Szmater - tel.261-817-748

20
Wrze 2017
III Zjazd Naukowy PTBMed i XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Wielce Szanowni Państwo!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej oraz XII Konferencję Naukowo-Szkoleniową Sekcji Immunomodulacji i Immunotoksykologii Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, która odbędzie się w Juracie w dniach: 20-24.09.2017 roku.
Tegoroczna konferencja jest kolejnym spotkaniem najwybitniejszych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym zadaniem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych z różnych obszarów i dziedzin nauki na rzecz rozwoju dyscypliny wiedzy, jaką jest biologia medyczna.
W tym roku nasze spotkanie odbywać się będzie pod hasłem: „Biologia-Medycyna-Terapia”. Realizując to motto dołożymy wszelkich starań, by mogli się Państwo spotkać z ludźmi, którzy rzeczywiście tworzą współczesną i przyszłą medycynę. Będą to uznani w kraju i na świecie pionierzy i liderzy swoich dziedzin, którzy przedstawią obecny stan wiedzy oraz wyzwania na przyszłość. Wzorem ubiegłych lat nie tylko będziecie Państwo mogli posłuchać ciekawych wykładów, ale także porozmawiać i nawiązać kontakty naukowe w sprzyjającej i ciepłej atmosferze.
Wykład inauguracyjny wygłosi prof. MARIA SIEMIONOW, Director of Microsurgery Research, University of Illinois at Chicago USA.
Licząc na Państwa życzliwość, z wyrazami szacunku i poważania,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Jacek Malejczyk
Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki

21
Wrze 2017
Kurs doskonalący z konturowania w planowaniu radioterapii

Kurs doskonalący z konturowania. Radioterapia chorych na raka przewodu pokarmowego i płuca – warsztaty radioterapeutyczne. Zalecane przez Konsultanta Krajowego dla lekarzy specjalizujących się w radioterapii onkologicznej. Za udział w kursie będą przyznane punkty edukacyjne. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Piotr Woźniak tel. 665-707-804.

21
Wrze 2017
ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA

W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKP DZiSM WIM. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Koszt kursu: 800 zł + koszt podręcznika: 170 zł. Wszelkich informacji udziela Piotr Woźniak tel. 665-707-804.

25
Wrze 2017
Taktyczno - ewakuacyjne ratownictwo medyczne (TERM)

Tematyka kursu dotyczy aktualnych wytycznych taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Zostanie omówiona taktyka działań ratowniczych, zakres działań priorytetowych oraz sposoby ewakuacji. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym działania w warunkach poligonu. Kluczowym elementem szkolenia będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy temat realizowany jest na zasadzie „real action training”, czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozorujących środowisko pola walki oraz tkanek zwierzęcych. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKP DZiSM WIM. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Piotr Woźniak tel. 665-707-804.

28
Wrze 2017
III Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych

16
Paź 2017
Zastosowanie systemu hydrochirurgicznego w leczeniu zabrudzonych i zakażonych ran.

Szkolenie ma na celu zapoznanie teoretyczne i praktyczne uczestników kursu z systemem hydrochirurgicznym, który umożliwia precyzyjne oddzielenie tkanek martwiczych stanowiąc alternatywę dla klasycznej resekcji chirurgicznej. Szkolenie zawiera część teoretyczną jak również warsztaty praktyczne w sali symulacji medycznej.

Cena regularna szkolenia: 600 zł

Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza.

Wszelkich informacji udziela Aleksandra Szmater - tel.261-817-748

6
List 2017
Kurs kwallifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania personelowi jednostek systemu PRM. Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 113 ust. 8 Ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Uprawnieni uczestnicy, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu Ratownika.

Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza.

Wszelkich informacji udziela Aleksandra Szmater - tel.261-817-748