Multipurpose Twitter Bootstrap Template

Grafik Wydarzeń

Lista zawiera nadchodzące wydarzenia zarejestrowane w systemie WimCon. Aby aktywować filtr pozwalający wyświetlić wydarzenia w konkretnej kategorii tematycznej, należy wybrać przycisk z nazwą kategorii.

25
Wrze 2017
Taktyczno - ewakuacyjne ratownictwo medyczne (TERM)

Tematyka kursu dotyczy aktualnych wytycznych taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Zostanie omówiona taktyka działań ratowniczych, zakres działań priorytetowych oraz sposoby ewakuacji. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym działania w warunkach poligonu. Kluczowym elementem szkolenia będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy temat realizowany jest na zasadzie „real action training”, czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozorujących środowisko pola walki oraz tkanek zwierzęcych. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKP DZiSM WIM. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Piotr Woźniak tel. 665-707-804.

28
Wrze 2017
III Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych

2
Paź 2017
Combat Medical First Responder (CMFR)

Trwający pięć dni, podstawowy kurs udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych oparty na wytycznych amerykańskiego komitetu TCCC. Szkolenie w pierwszej kolejności jest skierowane do jednostek działających w strukturach MON, MSWiA i innych resortów. Program CMFR obejmuje postępowanie według najnowszych wytycznych opracowanych m.in. przez Joint Special Operations Medical Training Center. Program zatwierdził również wojewódzki konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, przyznając 50 pkt edukacyjnych za udział ratowników medycznych w szkoleniu. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKP DZiSM WIM. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Małgorzata Ujazdowska e-mail: mujazdowska@wim.mil.pl.

9
Paź 2017
Działania medyczne w sytuacji aktów terroru

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku aktów terroru. Główna tematyka skupia się na problematyce współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczania medycznego.
Szkolenie prowadzone jest na zasadzie interaktywnych seminariów oraz realizacji symulowanych scenariuszy.

Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza.

Wszelkich informacji udziela Aleksandra Szmater - tel.261-817-748

16
Paź 2017
Zastosowanie systemu hydrochirurgicznego w leczeniu zabrudzonych i zakażonych ran.

Szkolenie ma na celu zapoznanie teoretyczne i praktyczne uczestników kursu z systemem hydrochirurgicznym, który umożliwia precyzyjne oddzielenie tkanek martwiczych stanowiąc alternatywę dla klasycznej resekcji chirurgicznej. Szkolenie zawiera część teoretyczną jak również warsztaty praktyczne w sali symulacji medycznej.

Cena regularna szkolenia: 600 zł

Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza.

Wszelkich informacji udziela Aleksandra Szmater - tel.261-817-748

6
List 2017
Kurs kwallifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania personelowi jednostek systemu PRM. Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 113 ust. 8 Ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Uprawnieni uczestnicy, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu Ratownika.

Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza.

Wszelkich informacji udziela Aleksandra Szmater - tel.261-817-748