Multipurpose Twitter Bootstrap Template

Archiwum Wydarzeń

Lista zawiera archiwalne wydarzenia zarejestrowane w systemie WimCon. Aby aktywować filtr pozwalający wyświetlić wydarzenia w konkretnej kategorii tematycznej, należy wybrać przycisk z nazwą kategorii.

13
Lip 2017
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wojskowego Instytutu Medycznego w 108 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Ełku z udziałem Studenckich Kół Naukowych
Po raz 7. wojskowy Instytut Medyczny ws spółpracy ze 108 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią w Ełku, organizuje studencki obóz naukowy. W trakcie trwania obozu odbędzie się Konferencja Naukowa dla studentów i miejscowych lekarzy, Jest to już pewna tradycja. Temat regorocznej edycji Konferencji jest "Immunologia w chorobach wewnętrznych".W pierwszym dniu spotkania naukowego wystąpią studeci z różnych kół naukowych działających m.in. przy Wojskowym Instytucie Medycznym. W tym roku będzie aż 15 wystąpień studeckich, które zostaną ocenione przez Komisję. Wyróżnionym studentom zostaną przyznawane nagrody. Podczas drugiego dnia konferencji swoje prace zaprezentują wykładowcy z WIM. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
4
Lip 2017
BLS/AED - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznej defibrylacji zewnętrznej.
Przyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia. Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Zakres merytoryczny obejmuje min. rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, podstawowe techniki utrzymania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, zasady obsługi i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Małgorzata Kaszuba - tel.261-817-748
19
Czerw 2017
Zespół Urazowy
Uczestnicy realizujący program szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie organizacji i zasad pracy zespołu urazowego, roli osób funkcyjnych, kryteriów aktywacji zespołu urazowego, działań priorytetowych, algorytmu diagnostyczno - terapeutycznego oraz podstawowych umiejętności kllinicznych wykonywanych w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Zapraszamy na szkolenia realizowane przez CKPDZiSM WIM Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza. Wszelkich informacji udziela Małgorzata Kaszuba - tel.261-817-748
1
Czerw 2017
TRAUMATOLOGIA w XXI wieku – co nowego? Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Wojskowy Instytut Medyczny oraz Sekcja Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich zapraszają lekarzy wszystkich specjalności zabiegowych, specjalistów intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, rehabilitacji, ratowników medycznych, organizatorów służby zdrowia, reagowania kryzysowego oraz pielęgniarki na Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.: TRAUMATOLOGIA w XXI wieku – co nowego? Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki. Spotykamy się w dniach 1–3 czerwca 2017 roku w Hotelu Boss*** w Warszawie, ul. Żwanowiecka 20. Proponujemy nową formułę naszych spotkań zjazdowych. Tworzymy ją w oparciu o multidyscyplinarną platformę otwartą dla wszystkich specjalności zabiegowych, a także innych, związanych aktywnością zawodową z ratowaniem życia i zdrowia osób poszkodowanych wskutek urazów. Mamy nadzieję, że nowe ujęcie tematu wpłynie na jego atrakcyjność oraz będzie inspiracją do burzliwej debaty. Przewidujemy liczne sesje plenarne, z możliwością wymiany doświadczeń, także w formie interaktywnych dyskusji. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas spełni Państwa oczekiwania co do poziomu merytorycznego, przyniesie wiele wrażeń oraz przyczyni się do pogłębienia więzów przyjaźni, dalszej integracji środowiska chirurgów wojskowych i jego sympatyków. Intencją organizatorów jest, aby odbywający się po raz pierwszy według nowych zasad Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP był niezapomnianym i ważnym przeżyciem naukowym oraz towarzyskim. Niech hasło Fortitudine vincimus stale towarzyszy wszystkim uczestnikom zjazdu i niech na zawsze pozostanie w Państwa pamięci. Za udział w Konferencji ratownicy medyczni otrzymają 21 punktów edukacyjnych. Lekarze otrzymają 18 punktów edukacyjnych. Wojskowy Instytut Medyczny Przewodniczący Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP ppłk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie medycyny – chirurgia naczyniowa gen. bryg. (w st. spocz.) prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
21
Kwie 2017
VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO"
Tej zimy niepokojące przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza budzą olbrzymie zainteresowanie opinii publicznej. O smogu mówi się bardzo dużo, często jednak zabierający głos nie mają pełnej wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie smog. Dlatego zapraszamy do udziału w debacie lekarzy, inżynierów, ekspertów z zakresu ochrony środowiska, przedstawicieli samorządów lokalnych, decydentów na szczeblu centralnym oraz organizacji pozarządowych. To siódma już konferencja naukowa „Dum Spiro Spero” im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego. Odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym. Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska i są szkodliwe dla zdrowia. Atmosferę najczęściej i najbardziej zanieczyszczają: pyły, tlenki azotu, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki. Polskie niebo regularnie zasnuwa smog. Spaliny samochodów i niska emisja, czyli efekt palenia niskiej jakości opałem w domowych piecach, to główne przyczyny zanieczyszczeń powietrza, nie tylko w na południu kraju, ale w większości polskich aglomeracji. Narażenie na zanieczyszczone powietrze skutkuje chorobami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a w konsekwencji zwiększającą się śmiertelnością zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych. To nie jest już problem regionalny! WHO oraz wiele organizacji pozarządowych publikują niepokojące statystyki. Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a nawet krótka ekspozycja na jego wysokie stężenia powoduje wzrost liczby zgonów oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.). Od 2010 r. Wojskowy Instytut Medyczny, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP organizują konferencję skupiającą ekspertów, naukowców i praktyków, którzy wspólnie podejmują badania w zakresie współczesnych problemów zdrowotnych jakimi są choroby cywilizacyjne oraz wykazują zależności między zanieczyszczeniem powietrza a poziomem zdrowia i jakością życia człowieka. Zmiany są możliwe. W styczniu 2016 r. przyjęto uchwałę antysmogową dla Krakowa, zakazującą używania węgla i drewna w prywatnych piecach. Na rozwiązania systemowe w kolejce czeka Warszawa i okolice, a także inne miasta naszego kraju. Zapraszamy do działania!
31
Marz 2017
II Konferencja Naukowa ,,Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)"
Minęły już trzy lata realizacji projektu naukowego „Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym”. Projekt NCBiR nr DOBR-BIO4/022/13149/2013. W minionym okresie w ramach konsorcjum zostały zaprojektowane i wykonane badania doświadczalne, poligonowe, symulacyjne, komputerowe, a także badania medyczne żołnierzy bezpośrednio uczestniczących w zdarzeniach wybuchowych. Przyczyniły się one do opracowania propozycji rozwiązań konstrukcji energochłonnych możliwych do praktycznego wykorzystania w poprawie ochrony biernej żołnierzy, analizy obrażeń doznanych w trakcie zdarzenia, ich wpływ na odległe rokowanie. Część wyników została przedstawiona na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz opublikowana w czasopismach naukowych. Zdobyta wiedza oraz wyniki dotychczas przeprowadzonych analiz pozwalają na ich szerszą, kontekstowo ciekawą prezentację. Serdecznie zapraszam Państwa w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 9.00 do Wojskowego Instytutu Medycznego na II Konferencję Naukową pt.: „Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)”. Jestem przekonany, że zaproponowana tematyka Konferencji spotka się z życzliwym zainteresowaniem środowiska naukowców oraz stanie się twórczym miejscem wymiany poglądów, doświadczeń i dyskusji. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK
31
Marz 2017
Seminarium ,,Intensywna opieka. Etyczno-prawne aspekty daremnje terapii"
26
Sty 2017
I Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych
Konferencja jest dedydowana lekarzom rozpoczynającym służbę wojskową.Udział w konferencji zadeklarowało, na dzień dzisiejszy ok 70 oficerów. Termin konferencji nie jest przypadkowy - w dniu 27.01.2017 odbędzie się bowiem wręczenie dyplomów lekarskich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
2
Gru 2016
Konferencja ,,NefroEndokrynologia. Zaburzenia endokrynologiczne w chorobach nerek"
Nefroendokrynologia to interdyscyplinarna konferencja dotycząca zaburzeń w układzie dokrewnym u chorych z różnymi chorobami nerek. Wygłoszonych zostanie 13 wykładów, przez nefrologów i endokrynologów z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz innych ośrodków naukowych. Celem konferencji jest praktyczne przekazanie wiedzy dotyczącej diagnostyki i terapii w omawianej grupie pacjentów. Posiedzenie adresowane jest do internistów, nefrologów, endokrynologów, diabetologów oraz lekarzy w trakcie wyżej wymienionych specjalizacji.
25
List 2016
Kurs histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej
Gościem specjalnym kursu będzie światowej sławy ekspert histeroskopii ambulatoryjnej prof. Stefano Bettocchi (Universa di Bari, Włochy), który przeprowadzi zabiegi przy uzyciu histeroskopów B.I.O.H oraz Bettocchi 4 mm. Planowana jest prezentacja 20 histeroskopii na żywo w warunkach ambulatoryjnych z bezpośrednią transmisją do sali wykładowej w obecności znakomietego grona moderatorów z możliwością interaktywnej dyskusji.
21
Paź 2016
,,Jesienne Warsztaty Okulistyczne"
Zapraszam do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Jesienne Warsztaty Okulistyczne” organizowanej przez Klinikę Okulsityki Wojskowego Instytutu Medycznego. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 października 2016 r. w Centrum Konferencyjnym „Warszawianka” w Jachrance. Spotkanie ma być źródłem najnowszych informacji dotyczących leczenia najczęstszych schorzeń i problemów okulistycznych, przedstawionych z punktu widzenia wytrawnych ekspertów w danej dziedzinie i doświadczonych lekarzy specjalistów, co stwarza możliwość szerokiej dyskusji na prezentowane tematy. Podczas Konferencji zostaną omówione wybrane problemy diagnostyki i leczenia najczęstszych schorzeń takich jak zaćma, jaskra, AMD oraz wiele innych. W ramach tegorocznej edycji odbędą się warsztaty oraz sesje filmowe dedykowane adeptom okulistyki.
21
Paź 2016
Szkolenie ,,Psychoterapia zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym"
W ramach szerokiej oferty edukacyjnej WIM polecamy szkolenia przygotowane przez Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii oraz Zespół Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Szkolenia dotyczą obszaru diagnozy oraz psychoterapii zaburzeń, związanych ze stresem traumatycznym. Wcześniejsze szkolenia organizowane przez pracowników Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dlatego poszerzamy naszą ofertę szkoleniową o zagadnienia związane z diagnozą i płynącymi z niej wytycznymi do dalszych oddziaływań terapeutycznych u pacjentów po urazach wielonarządowych oraz kontaktu z ich rodzinami. Oferta szkoleniowa dotyczy również zagadnień pracy psychoterapeutycznej z traumą. Szkolenia są adresowane do psychologów i lekarzy psychiatrów. Ich założeniem jest wykorzystanie cennych doświadczeń pracy klinicznej lekarzy psychiatrów i psychologów pracujących w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w diagnozie i terapii zaburzeń stresowych pourazowych. Uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w cenne instrumenty pracy klinicznej z pacjentami doświadczającymi zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym, wobec których ogólnie stosowana wiedza psychiatryczna i psychologiczna oraz narzędzia z niej płynące często są niewystarczające. Szkolenia pozwolą na zrozumienie złożonych problemów emocjonalnych u osób po przebytym ciężkim doświadczeniu traumatycznym, takim jak np. trauma wojenna, pożar, upadek z wysokości, ciężki wypadek komunikacyjny. Są to takie zdarzenia, w wyniku których często konieczna jest hospitalizacja na skutek urazów wielonarządowych, lub czasami nawet wielomiesięczna hospitalizacja psychiatryczna z powodu silnych zaburzeń stresu pourazowego. Szkolenie pomoże zastosować odpowiednie interwencje dostosowane do potrzeb osoby cierpiącej na objawy PTSD, jak również aspekty jej egzystencjalnego wymiaru.
13
Paź 2016
II Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych - Działanie zespołów interdyscyplinarnych w łańcuchu zdarzeń kryzysowych
Podczas tegorocznego spotkania skupimy się na sytuacjach kryzysowych, wymagających najwyższej formy współpracy jednostek ratowniczych oraz środowiska lekarskiego. Działania w sytuacjach kryzysowych wystawiają na próbę wiedzę, doświadczenie oraz emocje. Choć każda ekipa przybywająca na miejsce zdarzenia kryzysowego, wie co robić, to pomimo utrwalonych procedur zdarzają się błędy, których kosztem bywa ludzkie życie. Niniejsza konferencja stanowi kompilację interdyscyplinarności, która pozwoli uczestnikom spojrzeć na zakres swoich działań w sposób holistyczny. Przeniesiemy Państwa, w sensie fizycznym, na wspólne ćwiczenia ratowników medycznych z jednostkami straży pożarnej, aż po oddziały ratunkowe i sale operacyjne szpitali. Będziemy rozmawiać o kwestiach istotnych z punktu widzenia jakości współpracy i jak najefektywniejszego ratowania życia. Korzystać będziemy z doświadczeń wojskowych szpitala WIM oraz wspólnie spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie – co jeszcze możemy zrobić, by polepszyć jakość współpracy, gdy nie będzie już czasu na dyskusje. Postaramy się Państwa przekonać, że dobra organizacja pracy zespołów, oparta na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu różnych ról w procesie leczenia, jest najlepszą drogą do celu, jakim jest poprawa stanu zdrowia naszych podopiecznych. Pokażemy również jak nowoczesne narzędzia teleinformatyczne wspomagają sprawne działanie systemu opieki zdrowotnej od stanów nagłych do opieki poszpitalnej, jak również jakie nowości techniczne będą wspierać te działania. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, przedstawicieli jednostek straży pożarnej, osoby decyzyjne oraz wszystkich zainteresowanych byciem jeszcze lepszymi. To właśnie w takim gronie chcemy budować nową jakość dyskusji o opiece zdrowotnej zorientowanej na pacjenta!
8
Paź 2016
Kurs specjalizacyjny dla fizjoterapeutów: „Podstawy metod neurofizjologicznych - Nr akredytacyjny CMKP: 06-002/12/07-043-2016
Serdecznie zapraszamy do udziału w kurskie specjalizacyjnym nr 06-002/12/07-043-2016 „Podstawy metod neurofizjologicznych”, którego Klinika Rehabilitacji CSK MON WIM. Szkolenie to prowadzone będzie zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych. Kierowane jest głównie do magistrów fizjoterapii. Celem szkolenia jest prezentacja podstawowych metod neurofizjologicznych, stosowanych przy zaburzeniach poślizgowych struktur układu nerwowego. Wykłady wzbogacone są o część praktyczną, obejmującą zaprezentowanie wybranych technik neuronobilizacyjnych.
8
Paź 2016
Konferencja ,,Traumatologia w XXI wieku - co nowego? Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki
Z przykrością informujemy, że z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, a niezależnych od Wojskowego Instytutu Medycznego zmuszeni jesteśmy odwołać mającą się odbyć w dniach 6-8.10.2016 roku w Centrum Kongresowym Hotel Ossa konferencję naukową pt.: ,,Traumatologia w XXI wieku – co nowego? - Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki”. Dziękujemy wykładowcom, autorom doniesień naukowych i sponsorom za zaangażowanie w przygotowanie do konferencji. Państwa dokonania będą wykorzystane podczas analogicznej tematycznie konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku. O jej terminie powiadomimy niezwłocznie. Licząc na wyrozumiałość - jeszcze raz przepraszamy! Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Naukowego - gen. bryg. (w st. spocz.) prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński Przewodniczący Sekcji Chirurgii Wojskowej TCh - ppłk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz
16
Wrze 2016
Szkolenie ,,Diagnoza zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym"
W ramach szerokiej oferty edukacyjnej WIM polecamy szkolenia przygotowane przez Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii oraz Zespół Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Szkolenia dotyczą obszaru diagnozy oraz psychoterapii zaburzeń, związanych ze stresem traumatycznym. Wcześniejsze szkolenia organizowane przez pracowników Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dlatego poszerzamy naszą ofertę szkoleniową o zagadnienia związane z diagnozą i płynącymi z niej wytycznymi do dalszych oddziaływań terapeutycznych u pacjentów po urazach wielonarządowych oraz kontaktu z ich rodzinami. Oferta szkoleniowa dotyczy również zagadnień pracy psychoterapeutycznej z traumą. Szkolenia są adresowane do psychologów i lekarzy psychiatrów. Ich założeniem jest wykorzystanie cennych doświadczeń pracy klinicznej lekarzy psychiatrów i psychologów pracujących w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w diagnozie i terapii zaburzeń stresowych pourazowych. Uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w cenne instrumenty pracy klinicznej z pacjentami doświadczającymi zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym, wobec których ogólnie stosowana wiedza psychiatryczna i psychologiczna oraz narzędzia z niej płynące często są niewystarczające. Szkolenia pozwolą na zrozumienie złożonych problemów emocjonalnych u osób po przebytym ciężkim doświadczeniu traumatycznym, takim jak np. trauma wojenna, pożar, upadek z wysokości, ciężki wypadek komunikacyjny. Są to takie zdarzenia, w wyniku których często konieczna jest hospitalizacja na skutek urazów wielonarządowych, lub czasami nawet wielomiesięczna hospitalizacja psychiatryczna z powodu silnych zaburzeń stresu pourazowego. Szkolenie pomoże zastosować odpowiednie interwencje dostosowane do potrzeb osoby cierpiącej na objawy PTSD, jak również aspekty jej egzystencjalnego wymiaru. Minimalna liczba uczestników: 12 osób, maksymalna liczba grupy: 16 osób.
25
Czerw 2016
Kurs specjalizacyjny dla fizjoterapeutów: „Podstawy terapii manualnej” - Nr akredytacyjny CMKP: 06-002/09/06-042-2016
Kurs ma na celu wprowadzenie podstawowych informacji na temat różnych terapii manualnych w zakresie potrzebnym dla fizjoterapeutów w trakcie pracy z pacjentami. Przybliża różne szkoły i metody pracy terapiami manualnymi takimi jak Muliga,Levit, Cyriax czy Caltenborn oraz terapią cranio sacralną. Szkolenie jest adresowane do osób posiadających tytuł magistra fizjoterapii oraz lekarzy.
2
Czerw 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Taktyczno-Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne
Sosowanie ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki n. wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol.
31
Maj 2016
II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej i XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji PTIDiK
Wielce Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej oraz XI Konferencję Naukowo-Szkoleniową Sekcji Immunomodulacji i Immunotoksykologii Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej która odbędzie się w Kościelisku w dniach: 31.05-05.06.2016 roku. Tegoroczna konferencja jest kolejnym spotkaniem najwybitniejszych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym zadaniem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych z różnych obszarów i dziedzin nauki na rzecz rozwoju dyscypliny wiedzy jaką jest biologia medyczna. W tym roku nasze spotkanie odbywać się będzie pod hasłem: „Medycyna XXI wieku”. Realizując to motto dołożymy wszelkich starań by mogli się Państwo spotkać z ludźmi którzy rzeczywiście tworzą współczesną i przyszłą medycynę. Będą to uznani w kraju i na świecie pionierzy i liderzy swoich dziedzin którzy przedstawią obecny stan wiedzy oraz wyzwania na przyszłość. Wzorem ubiegłych lat nie tylko będziecie Państwo mogli posłuchać ciekawych wykładów ale także porozmawiać i nawiązać kontakty naukowe w sprzyjającej i ciepłej atmosferze. Licząc na Państwa życzliwość, z wyrazami szacunku i poważania, W imieniu Komitetu Organizacyjnego Prof. dr hab. Jacek Malejczyk Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki
26
Maj 2016
Kursu specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów: „Podstawy farmakoterapii” - Nr akredytacyjny CMKP: 06-002/1408-041-2016
W ramach kursy specjalizacyjnego proponujemy między innymi: Poznanie zagadnień ogólnych związanych z mechanizmami działania leków, ich oddziaływania na organizm, wchłaniania i dystrybucji w organizmie. Charakterystyka poszczególnych leków stosowanych u pacjentów neurologicznych, kardiologicznych, pulmonologicznych i innych. Przedstawienie mechanizmów działania, farmakokinetyki, efektu farmakologicznego, wskazań do stosowania, działań niepożądanych oraz nazw, po którymi leki te się znajdują. Wpływ leczenia farmakologicznego na proces usprawniania pacjenta w poszczególnych dziedzinach fizjoterapii.Szkolenie jest adresowane do osób posiadających tytuł magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa.
11
Maj 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Postępowanie w zdarzeniu masowym
Szkolenie adresowane do wszystkich osób pracujących w systemie ratownictwa medycznego, zarówno na poziomie przedszpitalnym jak i SOR, a także dla lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych oraz ratowników KSRG.Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności postępowania w sytuacjach zdarzeń masowych (MASCAL). Omówiony zostanie zakres czynności osób funkcyjnych i elementy wpływające na efektywną pracę w zespole. Zajęcia warsztatowe oparto na analizie rzeczywistych przypadków. Ćwiczenia obejmą symulację procedur segregacyjnych i działań ratowniczych w zdarzeniu masowym.
10
Maj 2016
Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe ,,Quo vadis Transfusiology"
Dyrekcja oraz Zakład Transfuzjologii Klinicznej CSK MON WIM zapraszają na Międzynarodowe Sympozjum pt. „Quo vadis Transfusiology”, które odbędzie się w Wojskowym Instytucie Medycznym w dniu 10 maja 2016 r. w Auli WIM, p. V. Współczesne leczenie krwią i jej składnikami jest procedurą bezpieczną, ponieważ oparte jest na najnowszych osiągnięciach biologiczno-medycznych. Jednak ryzyko przeniesienia wirusów i zakażeń bakteryjnych nie zostało całkowicie wyeliminowane, co ma ogromne implikacje kliniczne. Ponadto, oprócz tego zawsze istnieje możliwość przeniesienia nieznanych lub nowoodkrytych czynników chorobotwórczych. Ryzykiem jest również zwiększenie zagrożenia przeniesienia infekcji poprzez migracje ludności (WNV, Ebola, wirus Zika). W związku z powyższym jednym z nowych kierunków rozwoju transfuzjologii jest opracowanie metod, które pozwolą eliminować lub znacząco zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z przeniesieniem czynników chorobotwórczych wraz ze składnikami krwi. Do metod takich należy inaktywacja. Niestety, przetaczanie składników krwi poddanych tej procedurze niesie za sobą pewne implikacje kliniczne. Podczas sympozjum przedyskutujemy z naszymi zagranicznymi gośćmi zagrożenia związane z przetaczaniem krwi oraz skutki stosowania metod zapobiegającym tym zagrożeniom. Za udział w Sympozjum zostaną przyznane punkty edukacyjne.
22
Kwie 2016
Konferencja Medycyny Wojskowej i Ratunkowej MilMedEXPO 2016
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach oraz Konferencji Medycyny Wojskowej i Ratunkowej MilMedEXPO 2016, które odbędą się w dniach 22-23 kwietnia 2016 r. w Warszawie. Posiadając unikalne umiejętności wyniesione ze służby w polskim szpitalu polowym w Afganistanie oraz z leczenia w Wojskowym Instytucie Medycznym kilkuset żołnierzy najciężej rannych w czasie misji w Iraku i Afganistanie, pracownicy WIM od kilku lat kładą nacisk na implementację doświadczeń „medycyny wojskowej” do środowiska cywilnego. Wiedza nabyta w ciągu kilkunastu lat zabezpieczania Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i Afganistanie może bowiem być sprawnie, z korzyścią dla Polaków, przeniesiona do kraju. Właśnie z myślą o wymianie doświadczeń oraz integracji środowisk, często z odległych gałęzi medycyny, powstała koncepcja targów MilMedEXPO 2016. Wojskowy Instytut Medyczny objął patronat merytoryczny nad tym wydarzeniem. Tematyka poruszana w czasie konferencji obejmie pełne spektrum zagadnień związanych z niesieniem pomocy ciężko poszkodowanym pacjentom: od postępowania przedszpitalnego przez diagnostykę, leczenie po rehabilitację chorego. Organizatorzy położą nacisk na wyzwania dotyczące telemedycyny szeroko wykorzystywanej w wojskowej służbie zdrowia. MilMedEXPO adresowane są do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych pracujących w strukturach Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz służb medycznych i mundurowych podległych innym resortom. Na projekt składają się: konferencja naukowa, warsztaty, ekspozycja targowa oraz pokazy i interaktywne prezentacje umożliwiające dotarcie do szerszego grona uczestników.Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
21
Kwie 2016
VI Konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego ,,Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO"
Zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie milionów Polaków. Konferencja naukowa WIM Zapraszamy do udziału w szóstej konferencji im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO”. Spotkanie poświęcone jest pamięci lekarza Prezydenta PR, który zginął 10 kwietnia 2010 r. zabezpieczając medycznie delegację udającą się na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Dr Wojciech Lubiński przez kilka lat – wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej – prowadził interdyscyplinarne badania nad zależnościami między zanieczyszczeniem powietrza a zdrowiem. Najbardziej zanieczyszczony kraj Europy W ciągu ostatnich 20-25 lat energetyka oraz przemysł znacząco ograniczyły emisję zanieczyszczeń do powietrza. Częściowo przyczyniło się to do poprawy jakości powietrza w naszym kraju, jednak nadal nie rozwiązano problemu emisji zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych, lokalnych kotłowni i ciepłowni czy niewielkich zakładów usługowych. Efektem tego jest przedostawanie się do powietrza najbardziej szkodliwych dla zdrowia substancji: zanieczyszczeń pyłowych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Dlatego - wśród wszystkich 28 państw Unii Europejskiej - Polska jest niechlubnym liderem krajów o najwyższych stężeniach tych zanieczyszczeń w powietrzu. Realne zagrożenie dla Polaków Pyły zawieszone atakujące układ oddechowy wywołują corocznie nowe zachorowania na astmę i POCHP, a nawet mogą być przyczyną zaburzeń rytmu serca, zawałów serca oraz udarów. W Polsce skutkuje to jednym z najwyższych odsetków zgonów przypisywanych zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM2,5. Z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska o jakości powietrza w Europie wynika, że z tego powodu w naszym kraju co roku przedwcześnie umiera niemal 45 tysięcy osób. To stanowi prawie 12 proc. całkowitej liczby zgonów!Także stężenia wywołującego nowotwory benzo-a-pirenu są u nas najwyższe na kontynencie. Nie powinna więc dziwić epidemia chorób nowotworowych. Zwiększyć świadomość społeczną Uświadomienie rodakom szkodliwości zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia oraz szybkie podjęcie skutecznych działań stanowi duże wyzwanie nie tylko dla polityków, samorządowców, ekologów, ale także lekarzy oraz naukowców. Kolejna konferencja naukowa, organizowana przez Wojskowy Instytut Medyczny wspólnie z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc i Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, ma na celu zwrócenie uwagi środowiskom medycznym na to zagadnienie. Chcemy także mobilizować do podejmowania dalszych działań zwiększających wiedzę społeczną związaną z zagrożeniami, jakie niesie zanieczyszczone powietrze.
15
Kwie 2016
Zebranie Członków Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie - Seminarium Naukowe
6
Kwie 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Taktyczno-Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne
Podczas 3-dniowych zajęć zostaną zaprezentowane aktualne wytyczne taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowsze trendy w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Zostanie omówiona taktyka działań ratowniczych oraz sposoby ewakuacji. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym jeden dzień działań w warunkach poligonu.
1
Kwie 2016
Konferencja ,,Nowoczesne techniki w specjalnościach zabiegowych"
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji ,,Nowoczesne techniki w specjalnościach zabiegowych". Zaprezentowany program naukowy będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w specjalnościach chirurgicznych, a także do zaobserwowania kierunku zmian, jakie się w tym zakresie dokonują.
9
Marz 2016
Warsztaty: Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D". Warsztaty adresowane są do lekarzy pediatrów. Zostaną omówione tematy związane z epidemiologią, patofizjologią, podstawami diagnostyki, metodami leczenia zachowawczego i zabiegowego. Za udział w warsztatach uczestnicy otrzymują 6 punktów edukacyjnych.
9
Marz 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Zespół urazowy
Celem warsztatów jest prezentacja doświadczeń leczenia ofiar ciężkich urazów w praktyce SOR i CU. Uczestnicy zapoznają się z organizacją pracy zespołu urazowego, wczesną diagnostyką obrażeń, procedurami wykonywanymi w trybie ratunkowym – damage control, agresywnym leczeniem wstrząsu krwotocznego i innych potencjalnie odwracalnych przyczyn zgonów. Uzupełnieniem warsztatów będą ćwiczenia oparte na symulacji prawdziwych przypadków.
7
Marz 2016
Tydzień Nauki i Edukacji w WIM
Sesje naukowe, warsztaty, transfer wiedzy. Dyrekcja i Oddział Działalności Naukowo-Badawczej Wojskowego Instytutu Medycznego serdecznie zapraszają na V edycję „Tygodnia Nauki i Edukacji”, który odbędzie się w dniach 7 - 11 marca 2016 roku. Motywem przewodnim jest poszukiwanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych. Przybliżymy Państwu etapy procesu komercjalizacji, kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce. Przedstawimy platformę innowacji, ekspertów i rynków. Podczas „Tygodnia Nauki i Edukacji” będą Państwo mieli okazję poznać doświadczenia osób biorących udział w życiu naukowym WIM. Miło nam, że zaproszenie do udziału w naszym wydarzeniu przyjęli naukowcy i eksperci z instytucji zewnętrznych: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński (IPPT PAN, Przewodniczący zespołu ekspertów konkursu TANGO); dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz, (prof. IPPT PAN), dr inż. Dariusz Smoleń (BTM Innovations Sp. z o.o.); p. Jakub Szprot (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego); dr inż. Jarosław Protasiewicz (Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI PIB); dr Andrzej Kuśmierz (Akademia Leona Koźmińskiego), płk dr n. med. Stefan Antosiewicz (Departament Wojskowej Służby Zdrowia). Laureatka Programu TransFormation.doc, mgr Zofia Bielecka poprowadzi szkolenie z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką. Oferujemy również możliwość uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych z zakresu obsługi naukowych baz danych dostępnych na serwerze WIM oraz zakupu publikacji naukowych na kiermaszu książek.
4
Marz 2016
Kurs specjalizacyjny ,,Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatownia kończyn dolnych, górnych i tułowia”
Kurs specjalizacyjny pn. „Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatownia kończyn dolnych, górnych i tułowia” (nr akredytacji CMKP: 06-002/10/03-018-2016), organizowany przez Klinikę Rehabilitacji we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego. Kurs jest adresowany przede wszystkim dla osób posiadających tytuł magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa oraz lekarzy. Kurs obejmuje: Przygotowanie do podejmowania interwencji wobec osób, które doświadczyły urazu fizycznego, szczególnie związanego z amputacją, będącą skutkiem katastrofy, wypadku lub choroby. Przygotowanie do właściwego doboru zaopatrzenia ortopedycznego, który uzupełnia brakującą część lub całą kończynę dolną/ górną i tułowia. Poziomy amputacji, zakres wyłuszczenia w stawie biodrowym, kolanowym i skokowym. Poziomy amputacji, zakres wyłuszczenia w stawie barkowym, łokciowym i nadgarstkowym. Amputacje palców. Higiena kikuta. Leje protezowe: lej PTB z oparciem podrzepkowym, lej KBM, lej PTS. Leje uda z pończochą kikutową i/lub miękkim wkładem Protezy kosmetyczne. Protezy funkcjonalne. W ramach szkolenia odbędzie się prezentacja różnego rodzaju protez.
10
Luty 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Postępowanie w zdarzeniu masowym
Celem warsztatów jest prezentacja doświadczeń leczenia ofiar ciężkich urazów w praktyce SOR i CU. Uczestnicy zapoznają się z organizacją pracy zespołu urazowego, wczesną diagnostyką obrażeń, procedurami wykonywanymi w trybie ratunkowym – damage control, agresywnym leczeniem wstrząsu krwotocznego i innych potencjalnie odwracalnych przyczyn zgonów. Uzupełnieniem warsztatów będą ćwiczenia oparte na symulacji prawdziwych przypadków.
28
Sty 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała
Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności postępowania w sytuacjach zdarzeń masowych (MASCAL). Omówiony zostanie zakres czynności osób funkcyjnych i elementy wpływające na efektywną pracę w zespole. Zajęcia warsztatowe oparto na analizie rzeczywistych przypadków. Ćwiczenia obejmą symulację procedur segregacyjnych i działań ratowniczych w zdarzeniu masowym.
14
Sty 2016
Warsztaty z medycyny ratunkowej - USG w praktyce trauma room
Jest to nowa propozycja tematyczna ukazująca możliwości wykorzystania ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG jako point-of-care do wspomagania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych, obejmujących różnicowanie przyczyny wstrząsu (FATE), niewydolności oddechowej (BLUE), kompleksowej oceny pacjenta po urazie wielonarządowym (e-FAST, FASTER, RUSH) oraz oceny ciśnienia śródczaszkowego (ONSD) i USG transkranialnego w urazach głowy.
27
List 2015
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Badania naukowe w medycynie - bioetyka i prawo"
Zmieniają się zasady prowadzenia badań klinicznych za sprawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (536/2014) w sprawie badań klinicznych, produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia Dyrektywy 2001/20WE. W myśl tego Rozporządzenia w państwach UE musi nastąpić ujednolicenie reguł, zasad i procedur interwencji medycznych o badawczym charakterze, w szczególności zasad uzyskiwania zgody pacjenta i oceny dopuszczalności badania, aby nie występowały poważne zagrożenia dla życia i zdrowia tych uczestników. Rozporządzenie nakazuje ujednolicenie wszelkich procedur do końca 2016 roku. Zapraszamy do udziału w Konferencji ,,Badania naukowe w medycynie - bioetyka i prawo" wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką. Liczymy na udział lekarzy, organizatorów badań klinicznych, pielęgniarek, ratowników medycznych, a także pacjentów. Udział w konferencji jest bezpłatny i objęty programem doskonalenia zawodowego (za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne).
19
List 2015
Kurs ,,Zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych (ACLS)"
Kurs certyfikowany przez American Heart Association (AHA). Kurs ACLS bazuje na umiejętnościach zdobytych podczas kursu BLS dla personelu medycznego z naciskiem na prowadzenie wysokiej jakości RKO. Kurs ma charakter stacjonarny i jest prowadzony przez instruktora. Na zajęciach kładzie się nacisk na ważność dynamiki pracy zespołu, komunikacji oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Pomyślne zakończenie kursu wymaga zademonstrowanie zdobytych umiejętności na wszystkich stanowiskach szkoleniowych, zaliczenie testu umiejętności w zakresie RKO z użyciem AED, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską, Megacode, a także zdania testu. Po pomyślnym ukończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat ważny przez dwa lata. Kurs jest przeznaczony dla personelu medycznego, kierującego leczeniem zatrzymania krążenia i oddechu oraz innymi stanami zagrożenia życia, w tym personelu zespołów ratownictwa medycznego, Oddziałów Intensywnej Terapii i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
19
List 2015
„Patient-oriented medical care” - I Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych
Tematem przewodnim konferencji jest działanie i współdziałanie zespołów interdyscyplinarnych w najbardziej wymagających dziedzinach medycyny. Chcemy podzielić się Waszymi naszymi doświadczeniami, wysłuchać Waszych opinii i wspólnie znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, z którymi stykamy się każdego dnia. Celem konferencji jest nie tylko edukacja, ale również budowanie relacji pomiędzy grupami zawodowymi pracowników medycznych, których wspólnym celem jest poprawa jakości życia i rokowania chorych. Chcemy otwarcie i śmiało rozmawiać o dzielących nas barierach, przeszkodach i zagrożeniach we wspólnym działaniu. Postaramy się Was przekonać, że dobra organizacja pracy zespołów, oparta na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu różnych ról w procesie leczenia, jest najlepszą drogą do poprawy stanu zdrowia naszych podopiecznych. Pokażemy również jak nowoczesne narzędzia teleinformatyczne wspomagają sprawne działanie systemu opieki zdrowotnej od stanów nagłych do opieki poszpitalnej. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. To właśnie w tak szerokim gronie chcemy budować nową jakość dyskusji o opiece zdrowotnej zorientowanej na pacjenta!
23
Paź 2015
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Adipocytokiny i tkanka tłuszczowa w kontekście zaburzeń metabolicznych"
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM serdecznie zaprasza na konferencję naukową pt. „Adipocytokiny i tkanka tłuszczowa w kontekście zaburzeń metabolicznych.” Konferencja adresowana jest do lekarzy, pielęgniarek, dietetyków oraz studentów zainteresowanych tematyką zaburzeń metabolicznych w różnych populacjach chorych. Tematyka wystąpień obejmować będzie zaburzenia gospodarki węglowodanowo-tłuszczowej wśród chorych z przewlekłą chorobą nerek, zespołem metabolicznym, cukrzycą typu II, u osób po zabiegach bariatrycznych oraz w populacji dziecięcej. Grono wykładowców przedstawi istniejący stan wiedzy oraz badania własne dotyczące prezentowanych zagadnień. Mamy nadzieję, iż konferencja pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę dotyczącą omawianej tematyki, jak również zainspiruje kolejne badania naukowe. Za udział w konferencji będą przyznawane punkty edukacyjne. Udział jest bezpłatny.
22
Paź 2015
Warsztaty: Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - w aspekcie postępowania dietetycznego, farmakologicznego i zabiegowego oraz podaży witaminy D". Warsztaty adresowane są do lekarzy pediatrów. Zostaną omówione tematy związane z epidemiologią, patofizjologią, podstawami diagnostyki, metodami leczenia zachowawczego i zabiegowego.
22
Wrze 2015
Wybrane zastosowania statystyki do oceny wyników badań medycznych
17
Wrze 2015
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Jesienne Warsztaty Okulistyczne z Chirurgią na Żywo"
Jesienne Warsztaty Okulistyczne to już trzecia edycja szkoleń podczas których grono wybitnych ekspertów zajmie się zagadnieniami ważnymi dla praktyki okulistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod diagnostyki i terapii schorzeń okulistycznych. Wykładom towarzyszyć będą zróżnicowane tematycznie warsztaty, podczas których omówione zostaną ciekawe przypadki pacjentów, w tym również warsztaty z chirurgii na żywo realizowane w Wojskowym Instytucie Medycznym. Adresatami spotkania są głównie okuliści oraz lekarze innych specjalności zainteresowani zagadnieniami chorób oczu. Wszyscy uczestnicy cyklu otrzymują materiały konferencyjne oraz certyfikat z 9 punktami edukacyjnymi.
16
Wrze 2015
Wybrane zastosowania statystyki do oceny wyników badań medycznych
2
Wrze 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej: Zespół Urazowy
Szkolenie adresowane do lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych, zajmujących się opieką nad pacjentami urazowymi w SOR. Celem warsztatów jest prezentacja doświadczeń leczenia ofiar ciężkich urazów w praktyce SOR i CU. Uczestnicy zapoznają się z organizacją pracy zespołu urazowego, wczesną diagnostyką obrażeń, procedurami wykonywanymi w trybie ratunkowym – damage control, agresywnym leczeniem wstrząsu krwotocznego i innych potencjalnie odwracalnych przyczyn zgonów. Uzupełnieniem warsztatów będą ćwiczenia oparte na symulacji prawdziwych przypadków. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych.
16
Lip 2015
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Aktualności w chorobach wewnętrznych"
Już od 5 lat organizowany jest w Ełku obóz koła naukowego działającego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dalizoterapii WIM. Od początku obozom naukowym towarzyszą konferencje naukowo-szkoleniowe podczas, których znamienici prelegenci z WIM i zaprzyjaźnionych uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), a także studenci, członkowi koła, precentują referaty naukowe. Program tegorocznej konferencji obejmuje 2 dni - pierwszy dzień poświęcony jest na przedstawienia prac studenckich kół naukowych. Podczas 2 dnia przedstawione zostaną wykłady z szeroko rozumianej tematyki internistycznej dotyczącej zagadnień z zakresu nefrologii, chorób płuc, hematologii i onkoligii klinicznej.
15
Lip 2015
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ACLS)
Kurs ACLS bazuje na umiejętnościach zdobytych podczas kursu BLS dla personelu medycznego z naciskiem na prowadzenie wysokiej jakości RKO. Kurs ma charakter stacjonarny i jest prowadzony przez instruktora. Na zajęciach kładzie się nacisk na ważność dynamiki pracy zespołu, komunikacji oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Grupa docelowa – personel medyczny, kierujący leczeniem zatrzymania krążenia i oddechu oraz innymi stanami zagrożenia życia, w tym personel zespołów ratownictwa medycznego, Oddziałów Intensywnej Terapii i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
22
Czerw 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej:Taktyczno - Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne (TERM)
Szkolenie adresowane do żołnierzy i funkcjonariuszy wydziału antyterrorystycznego oraz osób zainteresowanych zagadnieniami ratownictwa taktycznego. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane aktualne wytyczne taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowsze trendy w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym jeden dzień działań w warunkach poligonu. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych.
26
Maj 2015
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA BIOLOGII I MEDYCYNY
21
Maj 2015
II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Doskonalenie zawodowe lekarzy i ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr wojskowej służby zdrowia"
W imieniu Organizatorów II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Doskonalenie zawodowe lekarzy i ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr wojskowej służby zdrowia” przygotowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych i Wojskową Izbę Lekarską, która odbędzie się w dniu 21 maja 2015 roku, serdecznie zapraszamy do udziału w tym zamierzeniu. W programie obecnej konferencji znalazły się aktualne zagadnienia dotyczące problematyki kształcenia podyplomowego lekarzy oraz ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr cywilnych i wojskowych. Jesteśmy przekonani, że spotkanie będzie stanowić istotny przyczynek w procesie rozwoju systemu doskonalenia zawodowego lekarzy i ratowników medycznych.
15
Maj 2015
Konferencja: Rak jajnika - nowe wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne
Celem konferencji jest zaprezentowanie nowych kierunków badań nad biologią raka jajnika, jak również przedstawienie najnowszych wyników badań klinicznych, które w najbliższym czasie mogą istotnie zmienić standardy leczenia tego nowotworu.
13
Maj 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Postępowanie w zdarzeniu masowym
Szkolenie adresowane do wszystkich osób pracujących w systemie ratownictwa medycznego, zarówno na poziomie przedszpitalnym jak i SOR, a także dla lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych oraz ratowników KSRG.Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności postępowania w sytuacjach zdarzeń masowych (MASCAL). Omówiony zostanie zakres czynności osób funkcyjnych i elementy wpływające na efektywną pracę w zespole. Zajęcia warsztatowe oparto na analizie rzeczywistych przypadków. Ćwiczenia obejmą symulację procedur segregacyjnych i działań ratowniczych w zdarzeniu masowym. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych
29
Kwie 2015
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ACLS)
Kurs ACLS bazuje na umiejętnościach zdobytych podczas kursu BLS dla personelu medycznego z naciskiem na prowadzenie wysokiej jakości RKO. Kurs ma charakter stacjonarny i jest prowadzony przez instruktora. Na zajęciach kładzie się nacisk na ważność dynamiki pracy zespołu, komunikacji oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Grupa docelowa – personel medyczny, kierujący leczeniem zatrzymania krążenia i oddechu oraz innymi stanami zagrożenia życia, w tym personel zespołów ratownictwa medycznego, Oddziałów Intensywnej Terapii i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
24
Kwie 2015
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia "Pamięć ważna jak powietrze"
Zanieczyszczenia powietrza: tlenki węgla i azotu, dwutlenki siarki, ozonu, ołowiu, pyły zawieszone są przyczyną m.in. rosnącej liczby udarów, zawałów serca, zaostrzeń astmy, POCHP, alergicznego nieżytu nosa, atopowego zapalenia skóry. Alarmujący raport dotyczący stanu powietrza w Polsce opublikowała Najwyższa Izba Kontroli. Czy lekarze, inżynierowie oraz specjaliści ochrony środowiska znają receptę na uzdrowienie tej sytuacji? Odpowiedzi padną w czasie naszej konferencji!
15
Kwie 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała
Szkolenie adresowane do ratowników medycznych, ale także lekarzy i pielęgniarek pracujących w systemie ratownictwa przedszpitalnego. Warsztaty promują podejmowanie krytycznych decyzji i działań medycznych, sprawdzonych algorytmów postępowania oraz priorytetów podczas zaopatrywania obrażeń. Wykłady zostały poszerzone o część praktyczną, obejmującą najważniejsze techniki ratownicze w opiece przedszpitalnej, zaczerpnięte z doświadczeń środowiska taktycznego. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych
26
Marz 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej - Resuscytacja płynowa w urazach
Jest to ciekawa oferta warsztatów z zakresu medycyny ratunkowej, oparta na doświadczeniu i praktyce klinicznej. Szkolenie adresowane jest do lekarzy, ratowników medycznych. Tematem przewodnim zajęć będzie specjalistyczna intensywna terapia płynami i preparatami krwi oraz uzyskiwanie dostępów naczyniowych i doszpikowych u pacjentów pourazowych. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych.
19
Marz 2015
XI Zjazd Otolaryngologów Wojskowych
Zjazd ma charakter szkoleniowy i obejmuje ważne zagadnienia dotyczące współczesnej otolaryngologii, które mimo stale unowocześnianych standardów leczenia budzą pewne wątpliwości. Uczestnicy wysłuchają wielu ciekawych wykładów, do wygłoszenia których zostali zaproszeni najwybitniejsi w Polsce otolaryngolodzy i otolaryngolodzy dziecięcy. Odbędą się również warsztaty, podczas których będą mogli Państwo aktywnie zapoznać się z nowościami w poszczególnej dziedzinie.
12
Marz 2015
Warsztaty z medycyny ratunkowej - USG w praktyce Trauma Room
Jest to nowa propozycja tematyczna ukazująca możliwości wykorzystania ultrasonografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG jako point-of-care do wspomagania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych, obejmujących różnicowanie przyczyny wstrząsu (FATE), niewydolności oddechowej (BLUE), kompleksowej oceny pacjenta po urazie wielonarządowym (e-FAST, FASTER, RUSH) oraz oceny ciśnienia śródczaszkowego (ONSD) i USG transkranialnego w urazach głowy. Uczestnictwo w szkoleniach będzie związane z możliwością uzyskania punktów edukacyjnych.
28
Sty 2015
Zebranie Członków Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie
15
Sty 2015
XVI Noworoczne Warsztaty Kardiologiczne im. prof. dr hab. med. Mariana Cholewy "Niech w żyłach waszych krąży krew, niech wasze serce bije mocniej bez smutków przecież trzeba żyć i ludziom zawsze być pomocnym"
11
Kwie 2014
IV konferencję naukową im. gen. bryg. dr. hab. med. Wojciecha Lubińskiego pn.: Zanieczyszczenia środowiska a choroby płuc i układu krążenia DUM VIVIMUS, VIVAMUM